Grønland har talent

– Følg kampagnen på Facebook

Grønland har talent

Følg kampagnen på Facebook

Vælg en stærk fremtid for Grønland.

Af Niels Thomsen og Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Tal fra Grønlands Statistik viser, at antallet af unge, der gennemfører en uddannelse, er steget gennem de sidste 10 år. Tallene viser, at omkring 40 procent af befolkningen i dag har en uddannelse udover folkeskolen. Det er en stigning på knap ni procentpoint på 10 år.

Er det godt nok? Det synes vi ikke.

Men det er konsekvensen af års fejlslagen uddannelsespolitik, og det er katastrofalt for vort land. Uden stærke, unge talenter ser Grønlands fremtid sort ud. En veluddannet arbejdsstyrke er nemlig forudsætningen for, at vores erhvervsliv – de virksomheder, der holder gang i hjulene her i landet – bliver styrket. Og et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for en stærk grønlandsk fremtid. Det er forudsætningen for, at vi på et tidspunkt som land kan blive modne til at opnå selvstændighed.

Det er vores mål i Demokraatit, at flere unge tager ansvar og vælger en uddannelse, der matcher deres talent, så de kan bruge deres evner i landets virksomheder.

På samme måde er det vores mål, at vores erhvervsliv fortsat udvikler sig til gavn for hele landet. Det er vores ansvar som politikere at give virksomhederne de bedst mulige rammer for at opnå succes. Det er derfor fortsat vores politiske mærkesag, at selskabsskatten sættes ned, fordi det gavner væksten. Det er også en mærkesag for os, at erhvervslivet har den bedst mulige arbejdskraft – nu og i fremtiden.

Som landets mest erhvervsvenlige parti og som ungdommens foretrukne parti ved det seneste valg står Demokraatit i en unik position. Vi har mulighed for at bringe de to grupper – erhvervslivet og ungdommen – sammen, med det formål at skabe økonomisk fremgang og social sammenhængskraft i vort land. Vi gør det i vores daglige politiske arbejde, som parlamentarisk grundlag, og nu også i den kampagne vi skyder i gang.

Vi siger: Grønland har talent.

Kampagnens mål er at identificere måder, hvorpå vi kan inspirere og hjælpe de unge, og at skabe direkte kontakt mellem dem og de virksomheder. På den måde kan de unge gøre en forskel både for sig selv og andre. Vi kan sammen skabe et solidt fundament for fremtidens arbejdsstyrke, samtidig med at vi  skaber innovation og vækst hos vores virksomheder. I sidste ende resulterer det i økonomisk fremgang, der kommer alle i vort land til gode.

Vi vil i samarbejde med interesserede virksomheder afholde arrangementer, hvor unge får indsigt i, hvor på arbejdsmarkedet, de bedst kan bruge deres talent. Det vil gøre de unge målrettede i deres uddannelse, og give virksomhederne dedikerede medarbejdere, der kan være med til at udvikle dem. Vi skal skabe større lyst blandt unge til at engagere sig i erhvervslivet og støtte de kræfter, der som Demokraatit arbejder for at fremme det. Vi iværksætter altså kampagnen, fordi det gavner både de unge og virksomhederne – og fordi det skaber velstand i Grønland.

Facebook.

Følg kampagnet

YOUTUBE.

Se Kampagne Videoer

Wikipedia.

læs vores historie

Del Kampagnet

Hjælp os med at dele budskabet!